Άρθρα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Μέσω της προτεινόµενης δράσης πρόκειται να υλοποιηθούν ενέργειες και δράσεις παροχής Συµβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόλησης και την δηµιουργία επιχειρηµατικότητας των ωφελούµενων του Σχεδίου Δράσης.

Η δράση της συµβουλευτικής προς τους ωφελούµενους της οµάδας-στόχο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υπάρχει µεταξύ της θεωρητικής γνώσης που αποκτούν οι νέοι επιστήµονες στα Πανεπιστήµια µε τις πρακτικές γνώσεις των διαδικασιών, της γραφειοκρατίας, της νοµοθεσίας, της εφαρµογής κλπ που καλούνται να χρησιµοποιούν στην επαγγελµατική τους καθηµερινότητα.

Για τον λόγο αυτό, η συµβουλευτική προς τους νέους επιστήµονες θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαγγελµατική-επιχειρηµατική συµβουλευτική, όπου θα παρέχεται συµβουλευτική-υποστήριξη τόσο για την επιχειρηµατική λειτουργία των νέων επιστηµόνων όσο και για την επιστηµονική τους δράσης µέσω της συγκέντρωσης και κωδικοποίησης διαφόρων θεµάτων όπως:

  • Νοµοθετικά, οικονοµικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των τοµέων οικολογικής και ενεργειακής κατασκευής, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και πρωτογενούς παραγωγής καθώς και την σχετική τεχνική δραστηριότητα στην περιοχή.
  • Νοµοθετικές αλλαγές στο πεδίο των διαµεσολαβητών εµπορικών και ασφαλιστικών υποθέσεων, των µεταρρυθµίσεων στο εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο και στην φορολογική δικονοµία.
  • Νέες τάσεις και εξελίξεις στην επανορθωτική οδοντιατρική και στην εµφυτευµατολογία του στόµατος.

 

Η        Συµβουλευτική αφορά σε ενέργειες πληροφόρησης, προσανατολισµού και υποστήριξης που θα παρέχονται προς τους ωφελούµενους για την αύξηση της απασχολησιµότητας, την αύξηση της επιχειρηµατικότητας κλπ.  

Η        παροχή των υπηρεσιών Συµβουλευτικής στο προτεινόµενο σχέδιο συγκροτείται από µια δέσµη πολύπλευρων ενεργειών που θα υλοποιηθούν από:  

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ-ΟΤΑ  

Κ.ΕΚ. ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.  

Η συµβουλευτική δράση των εταίρων, αφορά ενέργειες και υπηρεσίες πληροφόρησης, προσανατολισµού και υποστήριξης 70 ατόµων. Θα πραγµατοποιηθούν 20 συνεδρίες ανά ωφελούµενο.

 

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home