ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Σχέδιο Δράσης - Πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο» έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» με την με αριθμό 4132/08.10.2012 Απόφαση Ένταξης.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο» είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήµονες και ειδικότερα για µηχανικούς, δικηγόρους και οδοντίατρους.

 

Πιο συγκεκριµένα το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό να διασφαλίσει στις ανωτέρω οµάδες (επιστήµονες νέους σε ηλικία) σε όλη την περιοχή παρέµβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η συµβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και µέσα από εξειδίκευση να καλύψει το κενό µεταξύ απαιτούµενων και πραγµατικών προσόντων.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 380056

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Κ.Ε.Κ. ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 105

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000 €

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ