ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων

και δεξιοτήτων όλων των ωφελουμένων

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

 

Μέσω της προτεινόµενης δράσης πρόκειται
να υλοποιηθούν ενέργειες και δράσεις

 

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΣΑ

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

 

Δικαιούχοι των πράξεων ΤΟΠΣΑ είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις που λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α). Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης.

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και δυνατότητες ανάπτυξης.

Οι πράξεις αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες και αποτελούνται από ένα αυτοτελές σύνολο δράσεων το οποίο περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, δράσεις επιδοτούμενης επιμόρφωσης και κατάρτισης, δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης και παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση, δράσεις επιχειρηματικής συμβουλευτικής καθώς και δράσεις δικτύωσης με τον επιχειρηματικό κόσμο τόσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους, όσο και για την πρόσβασή τους σε πόρους χρηματοδότησης.

 

Τρέχοντα γεγονότα

Ενημέρωση ευαισθητοποίηση
Δίκτυο

Κατάρτιση
Συμβουλευτική

 

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Συχνές ερωτήσεις

Βρίσκεστε εδώ: Home Sample Data-Articles ΗΟΜΕ